Hem

Molkoms ideella kulturförening är en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen ska verka för att erbjuda deltagande i aktiviteter med utgångspunkt i de kringboendes intressen.
Målgruppen för verksamheten är alla boende i trakten, med ett särskilt fokus på barn, ungdom, daglediga och våra nytillkomna som bor på Graningeskolan; flyktingar från det svårt krigshärjade Syrien och andra nationaliteter. På så sätt kan föreningens verksamhet också präglas av social medvetenhet; vikten av att fånga upp särskilda grupper i syfte att erbjuda värdefull sysselsättning och gemenskap med andra i lokalsamhället. En mix av åldrar, nationaliteter och intressen på samma plats bidrar till samverkan mellan generationer och kulturer, en känsla av att höra hemma och möjlighet att skaffa nya vänner. Livskvalitet är ett honnörsord i sammanhanget och begreppet ”kultur” får en bred tolkning, kort och gott allt som människor i lokalsamhälle kan skapa och bygga upp tillsammans. Målsättningen är att sätta Molkom på kartan genom att presentera ett aktivt kulturliv, som attraherar inte bara de boende och vära nytillkomna, utan också tillfälliga besökare samt turister som är nyfikna på vad som händer i samhället.