Välkommen till Molkoms Kulturförening

    

Vår verksamhet drog igång i samband med att Graningeskolan blev ett ankomstboende för flyktingar under hösten 2015.

Vår första ansats var att få igång barnverksamhet på helgerna. Denna pågick t.o.m. vårterminens slut 2016. Verksamheten var mycket populär och drog mellan 20 och 30 barn vid varje tillfälle (lördagar och söndagar). Även vuxna hittade dit och ville delta.

Under perioden tillkom ett kvinnorum i Refugees Welcome Karlstads regi. Kulturföreningen bidrog med sy/handarbetsmaterial till rummet. Kvinnorummet besöktes regelbundet av en grupp från kyrkan.

Sommarlovet för barnen försökte vi göra så innehållsrikt som möjligt. Vi skaffade utomhusspel, leksaker fotbolls- och basketmål. Vi bidrog också till att simskolan kunde genomföras i fyra veckor och till fotbollsskolan.

Sedan dess har vi gjort om kvinnorummet till en skaparverkstad, öppen för alla, och tagit initiativ till Raku (en typ av keramik). Vi fortsätter i höst.

Multikulturfest på Graninge

Sy på Graninge

Raku i höst

Raku- kursen igång

Vi bygger keramikverkstad

Skaparverkstad

Multikulturfestivalen, den 17 september 2016, genomförde vi i samarbete med Hembygdsföreningen och andra intressenter.

Vi har genomfört dessa aktiviteter med hjälp av bidrag från Karlstad Kommun och Region Värmland. När det gäller barnverksamheten har vi också fått gåvor från enskilda personer.

Den 4 april 2017 mellan 13-17 öppnar vi vår nya Skaparverkstad på Graninge kulturcenter. Välkomna!

Den 8 maj startar en raku- kurs i Vuxenskolans lokaler på Graninge, sammanlagt 4 måndagar 18.30- 21.00. Bränningen sker utomhus den 17 juni. Läs mer under Nyheter 

Du hittar även aktuell information på vår Facebooksida